• Lise Kristine Bæk
4. term, Danish, Master (Master Programme)
Feminisme er ikke en eksplicit del af det politiske felt i Danmark. Ligestillingsordførerne anvender kun sjældent eller aldrig ordet internt i Folketinget eller eksternt i den skrevne presse. I specialet undersøges årsagerne hertil gennem en diskursanalyse af interviews med de siddende ligestillingsordførere i Folketinget (foråret 2009). Til diskursanalysen er anvendt Norman Faircloughs tredimensionelle model samt Lene Hansens teori om repræsentationer, identitetskonstruktioner og politik. Analysen viser, at nogle af ligestillingsordførerne har en begrænset indsigt i det feministiske tankesæt. Andre har en bred indsigt i det feministiske tankesæt, men de afholder sig fra at anvende ordet offentligt af hensyn til de negative konnotationer, der tillægges ordet i den brede befolkning.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages79
Publishing institutionInstitut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet
ID: 17988869