Fælles Sprog III : Fra Teori til praksis

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Freja Kristina Bennick
  • Julie Victoria Ottensten
  • Ditte-Maj Kudahl Nielsen
4. term, Clinical Science and Technology, Master (Master Programme)
Baggrund:
Grundet et stigende pres på den danske hjemmepleje, er der behov for en mere struktureret sundhedsfaglig dokumentation og en bedre opfølgning på plejepersonalets arbejdsopgaver.
Fælles Sprog III (FSIII) er en ny standard, der skal bruges til at ensarte dokumentationen blandt faggrupper og områder i kommunerne. FSIII giver mulighed for at indsamle data til administrativt og politisk brug, såsom økonomiforhandlinger, hvilket kommunerne hidtil ikke har haft mulighed for. For at strukturere FSIII er de 12 sygeplejefaglige områder blevet brugt. Selve FSIII er opbygget ved brug af 90 begreber inddelt i Tilstande og Indsatser. Ved at koble en Tilstand og Indsats giver det et indblik i hvilke ydelser kommunen leverer, samt et overblik over mønstre i befolkningen.
Formål
Dette projekt ønsker, at undersøge hjemmesygeplejerskers opfattelse af Fælles Sprog III begreberne, samt koblingerne mellem Problemområde, Tilstand og Indsats.
Metode:
Projektet er bestod af en kvalitativ evaluering, indeholdende en praktisk afprøvning bestående af cases og et begrebsindeks. Efterfølgende blev der afholdt et semistruktureret interview (n=8)
Fund:
Undersøgelsen viste at koblingen mellem Problemområde, samt Tilstand og Indsats fungerede. Deltagerne så dog problematikker i forhold til begrebet Administration af medicin. De manglede begreber såsom palliation, akut sygepleje og kroniske tilstande. Desuden fandt de begrebet Utilstrækkelig Indsigt uhensigtsmæssigt.
Konklusion:
Overordnet var deltagerne tilfredse med FSIII. Koblingerne fungerede efter hensigten. Der var dog få mangler, og et enkelt begreb de fandt upassende.
Key Words:
Primary nursing, Terminology, Patient Record System, Structured documentation
LanguageDanish
Publication date2015
Number of pages79
ID: 213562184