• Line Blindbæk
Formålet med dette pilotstudie er at afprøve og vurdere Three-Levels-of-Need (3LNQ) spørgeskema
som metode, til belysning af omfanget, og behovet for hjælp til, 12 palliative problemer
hos prædialysepatienter tilknyttet Nyremedicinsk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital.
33 prædialysepatienter fik udleveret 3LNQ og EuroQol 5-Dimentional (EQ-5D) spørgeskemaer.
3LNQ måler problemintensiteten, defineret på en skala fra 1-4, og umødt behov, defineret
ved hvorvidt patienten har modtaget tilstrækkelig hjælp indenfor 12 palliative problemer.
Prævalensen af umødt behov opgøres ved andelen af patienter der har modtaget utilstrækkelig
hjælp og patienter der har et ønske om hjælp, men ikke har fået det. EQ-5D blev uddelt for at
måle patienternes helbredsrelaterede livskvalitet ud fra fem dimensioner samt ved hjælp af en
selvvurderet global helbredstilstand på Visual Analog Scale (VAS).
27 patienter resturnerede de to spørgeskemaer, heraf 19 komplet udfyldte. Udbredelsen af de
12 problemer blev opgjort til 19-89%, mens udbredelsen af umødt behov lå mellem 11-44% for
de 12 adresserede problemer. Patienterne rapporterede i gennemsnit 6,6 problemer og havde
2,85 umødte behov. Patienternes helbredsrelaterede livskvalitet blev opgjort til 0,791 og 63,
med henholdsvis EQ-5D utility score og VAS. Yderligere problemer angivet af patienterne selv,
ud over de 12, inkluderer: krampe i læggene, gigt i fødderne, morgenhoste, muskeltræthed,
muskelsmerter og fingerkramper.
3LNQ findes anvendeligt til at afdække prædialysepatienters palliative behov, om end skemaet
har visse mangler i forhold til afdækning af alle de problemer som prædialysepatienter ofte lider
af. Analysen gav et vigtig indblik i patientens opfattelse af egen livskvalitet, forventningerne til
sundhedsvæsenets rolle i behandlingen samt kompleksiteten af patienternes umødte behov.
LanguageDanish
Publication date31 May 2013
Number of pages21
External collaboratorNyremedicinsk Ambulatorium, Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital
Birthe Thørring birthe.thoerring@rn.dk
Information group
ID: 76987754