Udtræk af 3D struktur ved hjælp af tekstur flow

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Ole Thomsen Buus
Denne rapport undersøger brugen af tekstur flow med det formål at direkte estimere lokal tre-dimensional struktur af en stiv tekstureret overflade, som bevæger sig relativt til et fast perspektiv kamera. Textur flow er her defineret som en rum-tids gradient, baseret på estimeringen af lokale billede-tekstur tætheder og dets afledte. En stor del af arbejdet har fokusuret primært på syntetiske eksperimenter. Et simulerings-framework blev udviklet med det formål at eksakt simulere lokal overflade- og billede-tekstur tæthed. En eksperimentel opstilling blev også bygget og eksperimenter med et digital kamera og en flade i bevægelse blev foretaget. To konklusioner eksisterer: (1) I de syntetiske eksperimenter blev det fundet aldeles muligt at direkte estimere lokal overflade retning of dybde ved brug af de estimerede afledte af billede-tekstur tæthederne. Nogle gange også for hastigheder (egen-bevægelse). (2) Kamera eksperimenterne kræver yderligere arbejde. Estimeringen af tekstur tætheder i rigtige digital billeder er besværligt og de valgte metoder til af segmentering af tekstur-enheder, viste sig at være yderst følsom overfor de benyttede lysforhold.
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages140
Publishing institutionAalborg Universitet Esbjerg
ID: 14458505