• Pourya Yaghoubi
4. term, Information Science, Master (Master Programme)
Specialet omhandler følgende dele
Indsigt i Kunderelation systemer bedre kendt som CRM (Customer relationship management) løsninger. Udgangspunktet er at udvikling af CRM systemer ofte fejler og koster meget på bundlinjen for organisationer verden over.
Indsigt i Non-funktionelle krav, bedre kendt som NFR (Non-functional requirement). Litteratur gennemgang har vist at der bliver ikke nævnt noget om NFR i forbindelse med CRM udvikling. Det kan vise sig at være en fejl, da fokus på NFR har medbragt gode resultater indenfor andre felter af ICT.
Specialet har til formål at fungere som bindeled mellem de to felter og derved opnå fordelene fra NFR metoder i CRM udvikling.
Endeligt præsenteres der også en hypotese omkring Skjulte NFR altså HNFR (Hidden non-functional requirements).
Aspekter af analysen bliver behandlet med Aktør-Netværks teori metoder.
LanguageEnglish
Publication date14 Oct 2015
Number of pages58
ID: 220384489