• Mathias Åbo Godskesen
  • Alex Arberg
I dette afgangsspeciale undersøges infiltrationseffektivitet i trug. Trug benyttes ofte som anlæg
til Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og derfor
i sammenhæng med andre LAR anlæg, blandt andet forsinkelse- eller nedsivningsbassiner. Under
dimensioneringen af trug, som ofte anlægges med
længdefald, medregnes infiltrationen af regnvand
oftest ikke, da dette i den nuværende danske praksis ikke inkorporeres. Igennem projektforløbet er
der udført enkelt-rings infiltrometer tests, hvor resultaterne fra disse inkluderes som inputparametre
i den numeriske modellering. Den numerisk modellering er udført i programmet SWMM, som står for
Storm Water Management Model. Numeriske simuleringer af både syntetisk og historisk regn benyttes
til at undersøge overordnede infiltrationseffektiviter
i et generelt model-setup, hvor der benyttes Hortons infiltrationsligning, samt til at undersøge de
fysiske test-lokationer. Resultaterne indikerede at
trug er effektive til at reducere hverdagsregnhændelser, som er målt i den historiske regnserie, hvor
effektiviten var henholdsvis 42% i Marshalls Allé
og 52% i Skjoldet. De viste yderligere at trug
er ineffektive til at reducere syntetiske høj-intense
regnhændelser, hvor effektiviteten var hendholdsvis
6,6%-7,4% i Marshalls Allé som blev modelleret
med en 10-års 10-minutters regn, og 8,6%-10,9% i
Skjoldet som blev modelleret med en 100-års 10-
minutters regn. Resultaterne viser yderligere at
inkluderingen af Hortons infiltrationsligning samt
trugets længdefald påvirker den generelle infiltrationseffektivitet. Derfor foreslår forfatterne at en
revurdering af den nuværende praksis er nødvendig
baseret på de fremsatte resultater.
LanguageEnglish
Publication date2022
Number of pages99
External collaboratorNIRAS A/S
Anders Badsberg Larsen ABL@niras.dk
Other
ID: 472492465