• Louise Møller Kristensen
4. term, Learning and Innovative Change, Master (Master Programme)
Denne artikel har til formål, at berette om en gruppe studerende der sammen skal udvikle kompetencen til at samarbejde tværprofessionelt, i forbindelse med deres professionsbacheloruddannelse. Artiklen tager udgangspunkt i en videooptagelse af gruppens samarbejde under tre dages forløb. Den vil tage afsæt i hvordan et tværprofessionelle forløb, kan påvirke de studerendes professionsidentitet.
LanguageDanish
Publication date31 May 2013
Number of pages49
ID: 76988514