• Maria Skøtt Nicolaisen
4. term, Urban Design, Master (Master Programme)
Dette projekt tager udgangspunkt i Aalborg Øst og ser på hvilken betydning, det kan få for bydelen, at det nye universitetssygehus bliver placeret her.

Det overordnede tema for projektet er, hvordan et socialt belastet boligkvarter kan løftes, og ghettodannelse undgås, ved aktivt at inddrage området i den omkringliggende byudvikling.

Aalborg Østs strukturer og programmer bliver kortlagt i en analyse og bydelens problemer og potentialer fundet.
Det teoretiske grundlag for projektet omhandler stedets identitet. Det bliver behandlet ud fra to perspektiver, hvorudfra bydelens identitet bliver analyseret. Aalborg Øst ses først som ét sted med en samlet identitet. Der vil blive arbejdet med indefra- og udefraforståelse, der vil belyse beboernes og de øvrige borgere i Aalborgs forskellige syn på bydelen. Dette perspektiv vil hovedsageligt blive brugt i forbindelse med de overordnede træk i konceptudviklingen.
Derefter dykkes der ned i enkelte steder og deres unikke identiteter. Dette vil blive brugt til at få en forståelse for bestemte steder i Aalborg Øst og videre i det endelige design.

På baggrund af analysen og det teoretiske grundlag udarbejdes en strukturplan. Den vil vise de forbindende strukturer og overordnede uderum. En samlende struktur og to specifikke byrum detaljeres, som eksempler på, hvordan forbindelser og identitetsdannelse kan være med til at løfte bydelen både i forhold til beboernes tilhørsforhold og aalborgensernes generelle syn på bydelen.
LanguageDanish
Publication date5 Jan 2011
Number of pages91
ID: 43282492