A complexity persepecive on the implementation of the Danish school reform

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • John-Thomas Overbeck Gredal
4. term, Learning and Innovative Change, Master (Master Programme)
Specialet er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse af implementeringen af tiltaget Data i praksis som skal understøtte folkeskolereformens mål. Det er en empirisk undersøgelse som er udført på Godthåb Skole og er baseret på interviews af ledere og medarbejdere. Empirien er analyseret ud fra et kompleksitetsteoretisk perspektiv på organisatoriske forandringer og viser at reformtiltaget ikke lader sig implementere ud fra en lineær logik. Analyserne viser at sammenfletningen af medarbejdernes forskellige intentioner og gensidige afhængighed bevirker implementeringen af Data i praksis udvikler sig uforudsigeligt, samt at skolelederens magt til at styre tiltaget fremtræder begrænset.
LanguageDanish
Publication date31 May 2018
Number of pages80
ID: 280194856