Et blik for værdifulde ressourcer

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Helle Guldager Aaskoven
  • Susanne Hoffmann Pedersen
4. term, Communication, Master (Master Programme)
Ud fra en sammentænkning af John Stewarts kommunikationsteori, Clayton Alderfers gruppeteori og Leroy Wells’ forståelse af forskellige niveauer i grupper udvikles der i specialet en teoretisk forståelsesramme om gruppen som kontekst, kommunikation i grupper og menneskelige ressourcer. Med henblik på at undersøge teoriens anvendelighed samt at få både en teoretisk og empirisk funderet forståelse for specialets problemformulering har vi samarbejdet med en lægegruppe fra Aalborg Sygehus.
LanguageDanish
Publication date2004
Number of pages192
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6141581