• Søren Sørensen
  • Jonas Nissen
  • Jacob Jørgensen
4. term, Structural and Civil Engineering, Master (Master Programme)
Formålet med projektet er at afprøve alternative metoder til bestemmelse af ekstremlaster for vindmøller under normal drift. I øjeblikket anvendes ekstrapoleringsmetoder til bestemmelse af ekstremlaster ud fra få maxima fra et par simuleringer af normalt 10 minutter. Disse ekstrapoleringsmetoder er forbundet med ukendte statistiske usikkerheder. I den første del af projektet, beskrives ekstrapoleringsmetoden foreslået af IEC-61400-standarden og de dermed forbundne usikkerheder og problemer er belyst. Metoden er benyttet til bestemmelse af ekstremlaster for en reference vindmølle. Derefter beskrives to simple strukturelle systemer; en simpel forskydningsramme og en simpel vindmøllemodel, som vil være grundlaget for evalueringen af de alternative metoder. De alternative metoder Russisk Roulette and Splitting with Distance Control (RR&S), Importance Sampling (IS) og RESTART der fremlægges som alternativer til den nuværende ekstrapoleringsmetode. Sidstnævnte af de tre giver ikke lovende resultater, hvorimod RR&S og IS giver lovende resultater på begge simple strukturelle systemer, hvor beregningstiden reduceres betydeligt. Endelig er RR&S algoritmen implementeret på den aeroelastiske kode FAST. Algoritmen giver lovende resultater ved bestemmelse af ekstremlaster, hvis vindmøllens kontrolsystemer deaktiveret, hvorimod algoritmen ikke forbedrer beregningstiden hvis kontrolsystemet er aktiveret.
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages192
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 17722550