• Louise Wesley Nyvang
4. term, Clinical Science and Technology, Master (Master Programme)
Sundhedsstyrelsen og de danske regioner har fra 2013 givet epikriser prioritet, ved at de medtages som et selvstændigt afsnit i Den Danske Kvalitetsmodel version2. Ved epikrisers centrale placering i DDKM2 signalers det, at epikriser, i form af funktion, kvalitet af indhold og rettidig distribuering, er et væsentligt akkrediteringsområde på hospitaler ved sammenhængende patientforløb og kvalitetssikring af sundhedsvæsenet.
software-udbyder har aktuelt interesse for at automatisere epikrise-dannelser, med henblik på at imødekomme de udfordringer, som sundhedssektoren har i forbindelse med kommunikation mellem sektorer.
Formålet med undersøgelsen er at analysere epikrise-dannelser med henblik på at identificere udfordringer. Udfordringerne grupperes i fokusområder for at undersøge, om automatisering har potentiale til at påvirke identificerede udfordringer ved epikrise-dannelser, så kommunikation fra hospitaler til primærsektor understøtter sammenhængende patientforløb.
Dataindsamlingen i undersøgelsen er baseret på kvalitative interviews, observationsstudie. Empiriske data er indsamlet på et dansk hospital.
Resultaterne har identificeret udfordringer ved epikrise-dannelser i forhold til at videregive relevant information rettidigt, så kommunikation fra hospitaler til primærsektor understøtter sammenhængende patientforløb. Udfordringer ved epikrise-dannelser er grupperet i fem fokusområder; ”Beslutningsstøtte til klinikere – indhold i epikriser”, ”Samspil med den eksisterende teknologi”, ”Arbejdsgange ved epikrise-dannelser”, ”Klinikeres prioriteringer af epikrise-dannelser” og ”Udfordringer af ledelses- og vidensmæssig karakter”.. Automatisering har potentiale til at påvirke fokusområderne og dermed udfordringer ved epikrise-dannelser. Automatisering af epikrise-dannelser har potentiale til at bidrage til, at relevante informationer videregives til primærsektor rettidigt, så kommunikation fra hospitaler til primærsektor understøtter sammenhængende patientforløb.
For endeligt at afgøre automatiserings potentiale skal yderligere undersøgelser foretages.
LanguageDanish
Publication date4 Jun 2013
Number of pages188
ID: 77233816