• Christian Fræhr
  • Søren Knudsen
Trafikken stiger på de danske veje, hvoraf især de i forvejen mest trafikerede veje har den højeste trafikvækst. Dette har den konsekvens, at vejene nedbrydes hurtigere, reparationer foretages oftere og nødvendiggør begrænsning af trafikken, en omfordeling af denne eller udvidelse af vejnettet. Dette projekt tager udgangspunkt i denne problematik og forsøger at give et svar på, om nogle af de nævnte problemer kan mindskes ved at benytte andre vejbelægningsmaterialer. Rapporten indledes med en historisk gennemgang af vejbygningen i Danmark. Herpå præsenteres, hvorledes vejbygningen foretages og administreres i udlandet, hvorefter en erfaringsopsamling med hensyn til at benytte andre vejbelægningsmaterialer end asfalt i Danmark foretages. Desuden foretages en teknisk analyse af tre vejbelægningsmaterialer: asfalt, beton og Densiphalt. Her undersøges de tre materialers tekniske parametre i forhold til hinanden. Endeligt afrundes rapporten med en samfundsøkonomisk analyse, hvis formål er at undersøge, om det er økonomisk fordelagtigt at benytte henholdsvis beton eller Densiphalt i stedet for asfalt til vejbelægninger i Danmark.
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages158
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 14465502