• Theis Kjærulf Vangsted
7. term, Civil Engineering (Diploma Programme)
Denne rapport behandler de problemstillinger en entreprenør står over for når der et kvalitetssikringssystem skal implementeres på projekt. Rapporten tager udgangspunkt i et konkret Offentlig Privat Partnering (OPP) projekt hvor en motorvej opføres. Rapporten beskriver den teoretiske tilgang til de behandlede emner og sammenligner dem med situationen hos entreprenøren CJV-E18. Til at underbygge den specifikke situation har nøglepersoner for de involverede virksomheder bidraget til rapporten. Rapporten har analyseret baggrunden for kvalitetssikring i henhold til de kontraktuelle og organisatoriske forhold. Analysen har vist at stort set alle risici er overladt til entreprenøren. Korrekt behandling af disse risici giver entreprenøren mulighed for at øge det potentielle overskud men kan samtidig også give den modsatte effekt ved forkert behandling. Planlægning er således vigtig i denne sammenhæng. OPP kontrakten har til dels indflydelse på organisation i CJV-E18. Ved oprettelse af en organisation er det vigtigt at sikre at alle krav i kontrakten er overholdt og at de oprettede positioner i virksomheden udfylder de interne behov i virksomheden. Det er vigtigt at alle medarbejdere ved hvad de skal foretage sig og hvad der forventes af dem hvis organisationen skal fungere. Baseret på analysen er kvalitetsafdelingen for veje blevet belyst. Kvalitetsafdelingen skal sørge for at dække alle krav beskrevet i OPP kontrakten og i den nationale lovgivning. Til at dokumentere dette anvendes der standardiseret ark der er baseret på ISO 9001 standarden. Afdelingen forfatter procedure til hvorledes alle typer af arbejder skal udføres i henhold til kravene. Det er vigtigt at alle involverede parter respektere og tager kvalitetssystemet seriøst hvis det skal fungere optimalt. Ved implementering af kvalitetssikring er det vigtigt at belyse de konkrete forhold i projektet. Hvad skal der udføres? Hvad siger kontrakten? Hvad siger den nationale lovgivning? Hvad har vi at gøre med? Ved større projekter arbejder der ofte mange forskellige nationaliteter sammen. Alle nationer har forskellige arbejdsgange og ledelsessyn. Disse forhold har indflydelse i kvalitetsafdelingen. Håndteringen af disse problemstillinger bør tages med udgangspunkt i nationaliteternes kulturelle syn. Implementering af eget syn vil med al sandsynlighed mislykkes. Klienten AOV forventer at CJV-E18 leverer kvalitetsdokumentation der opfylder alle kontraktuelle krav. For at kunne tilføre CJV-E18 kapital skal AOV månedligt gøre status over fremdriften. Kapitalen bliver udmålt efter fremdrift i forhold til tidsplanen. Det er derfor vigtigt at tilføre AOV med løbende dokumentation for optimal månedlig udbetaling. Rapporten udmunder i generelle og specifikke anbefalinger for implementering af QA.
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages54
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 16553194