Engagerende mekanismer i spiluniverser

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Niels Jensby Olsen
4. term (INF10 - Master Thesis), Informatics, Master (Master Programme)
Synopsis:
Dette speciale tager udgangspunkt i en undren
over hvad der skaber et engagerende og
fastholdende computerspildesign.
Der inddrages teorier om engagement, motivation og gameplay.
Disse teorier danner tilsammen fundamentet for en empirisk analyse af konkrete spilmekanismer.
Teori og analyse føres sammen i en syntese der
har til hensigt at belyse engagement og
fastholdelse, som en proces spilleren går
igennem i et givent spil.
Specialet afsluttes med 8 strategier der har til
hensigt at understøtte
fastholdelsesprocessen og give indsigt i de
overordnede spilmekanismer.
LanguageDanish
Publication dateJun 2004
ID: 61061729