Energy efficient cruise control adaptation

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Rasmus Beck Nielsen
  • Morten Stie Laugesen
4. term, Transport Engineering, Master (Master Programme)
Dette afgangsprojekt tager udgangspunkt i Trafikforskningsgruppens, ved Aalborg Universitet, forskningsprojekt omkring udvikling af en energieffektiv fartpilot til lastbiler, der vha. hastighedstilpasning efter vejens længdeprofil, kan opnå en potentiel brændstofbesparelse.
Projektet omhandler udledningen en forsøgsmodel, der kan eftervise en potentiel brændstofbesparelse ved kørsel med hastighedstilpasning frem for en konventionel fartpilot - efterfølgende benyttes de empiriske data til at sammenligne Trafikforskningsgruppens simuleringsmodel med forsøgskørslerne, for derved at undersøge om modellen kan verificeres ift. teori kontra praksis.

Rapporten er opbygget efter tre faser, der er dannet på baggrund af et litteraturstudie og indledende overvejelser omkring forsøgslokalitet og -opstilling.

Fase 1 omhandler de initierende testkørsler, der foretages for at vurdere muligheder og metoder til selve forsøgskørslen.

I fase 2 udføres forsøgskørslerne i praksis, hvortil der foregår en efterfølgende databehandling og analyse af resultaterne.

Fase 3 omhandler simuleringsmodellen, hvor dataresultaterne fra forsøgskørslerne implementeres i modellen med henblik på verificering af teori kontra virkelighed.
LanguageDanish
Publication date5 Jun 2013
Number of pages106
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 77275617