• Signe Stidsing Reher-Langberg
4. term, History, Master (Master Programme)
I specialet undersøges Vendsyssel historiske Museums genstandssamling fra historisk tid og de personer, der gennem tiden har afleveret genstande til museet. Det undersøges således, om der er sket en udvikling fra museets begyndelse i 1889 til i dag, og hvad der har haft indflydelse på en eventuel udvikling. Udgangspunktet for besvarelsen af opgaven er en udarbejdelse af et statistisk materiale vedrørende museets genstandssamling og aktørerne bag. Her undersøges bl.a. hvilket køn, giverne har, hvilket erhverv de har og hvor i landet, de er bosat. Angående undersøgelsen af genstandssamlingen undersøges bl.a. hvilke typer af genstande, der er indkommet, samt genstandenes proveniens. Analysen er opdelt i en kvalitativ og en kvantitativ del, hvor førstnævnte omhandler fire aktører og deres motiver for at aflevere genstande til museet. Den kvantitative del behandler det statistiske materiale og viser bl.a., at aktører fra nogle erhvervsgrupper i perioder har domineret, mens nogle stort set har domineret gennem hele perioden, og ligeledes at mænd har stået for størstedelen af afleveringerne i begyndelsen, mens kvinder først i 1970'erne også begynder i større stil at aflevere genstande til museet. Samlet set kan det siges, at forklaringen på, hvorfor nogle mennesker interesserer sig så meget for fortiden, at de aktivt gemmer og donerer genstande til museet, ikke er, at de kommer fra et bestemt samfundslag eller har en bestemt erhvervsbaggrund. Det forholder sig snarere sådan, at der i bestemte perioder er bestemte typer af aktører, der dominerer, og de afleverer de typer af genstande, som i perioden har status af mulig kulturarv. Konklusionen er, at der er sket en udvikling i både museets genstandssamling og også blandt dem, der gennem tiden har afleveret genstande til museet. En af årsagerne til denne udvikling er i meget høj grad museets eget virke, der bl.a. gennem udstillinger og de signaler, der i øvrigt udsendes, påvirker befolkningens bevidsthed om historie og bevaringen af historiske levn.
LanguageDanish
Publication date2006
Number of pages105
Publishing institutionHIstoriestudiet, Aalborg Univeristet
ID: 6511530