An Examination of the Psychological Works 1819 to 1828 of F. C. Sibbern.

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Niels Henrik Hansen
4. term, History, Master (Master Programme)
Dette speciale blev ikke nogen blændende eksamenssucces. Jeg har lavet det på 3 måneder, hvilket er for lidt tid til at lave et godt speciale, men nok til at få det til at hænge sammen så det er til at gå igennem på. Besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål 1 er læseværdig og udgør en udmærket introduktion til, og undersøgelse af aspekter af, filosoffen F. C. Sibberns tænkning som er, eller har været, en væsentlig men glemt dansk filosof i 1800-tallet. Den del af specialet hvor jeg undersøger vurderingen af værkerne i samtiden. Og i særlig grad de afsnit hvor jeg anslår udbredelsen af indholdet af værkerne, der var universitetslærebøger på filosofikum på Københavns Universitet i store dele af 1800-tallet, har alvorlige mangler. For eksempel undersøger jeg i et afsnit hvor mange timer der sandsynligvis blev forelæst over emnerne der fremstilles i de nævnte værker på Københavns Universitet i 1800-tallet, men ved eksaminationen blev jeg orienteret om at undervisningsplanerne findes et sted – sandsynligvis på et arkiv på eller i nærheden af Københavns Universitet. Når den helt rigtige kilde til emnet findes og jeg derfor anvender et helt afsnit på kvalificeret gætværk, som dybest set viser at jeg ikke har søgt grundigt nok efter mine kilder, eller været for doven til at tage til København, så underminerer det naturligvis afsnittet fuldstændig og det er i høj grad kritisabelt. Derfor har jeg med rette fået en blodtud ved eksamen. På den måde er det et historiespeciale der lider af alvorlige mangler, men som allerede nævnt er første halvdel af specialet en udmærket undersøgelse og analyse af aspekter af de valgte værker af Sibbern. Den del af specialet må dog betragtes som en filosofihistorisk undersøgelse. Jeg har faktisk gjort et hestearbejde hvad angår læsning af og undersøgelse og analyse af et par vanskeligt tilgængelige filosofiske værker af F. C. Sibbern, som jeg mener andre kan have glæde af og vælger derfor at lade mit speciale med også alle dets mangler blive gjort tilgængelig her.
LanguageDanish
Publication date2006
Number of pages100
Publishing institutionAalborg Universitet
KeywordsSibbern
ID: 6141483