En kvalitativ analyse af det danske nation brand

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Maria Thomsen
Resumé
Opfattelsen af nationer som deciderede markeds segmenter indenfor turisme; sammenfald mellem nationale salgsargumenter nødvendiggør et øget fokus på at stå ud fra mængden for at kunne implementere effektive branding kampagner for Danmark.
Dette speciale omhandler VisitDenmarks branding kampagne på det amerikanske marked, samt hvorvidt denne udmærker sig i forhold til Simon Anholts branding elementer. Specialet tager udgangspunkt i en analyse af det amerikanske segment, herunder det mexicanske mindretal, som ikke er omfattet af VisitDenmarks nuværende branding kampagne. Denne analyse har til formål at kortlægge hvorvidt der findes behov for en separat branding kampagne mod etniske mindretal grundet store kulturelle forskelle i selve det amerikanske segment.
Anholts teorier om branding danner baggrunden for analysen af kampagnen, hvorefter kvalitative interviews er foretaget for at fastslå hvorvidt man kan tale som reel assimilering af det mexicanske mindretal i det amerikanske samfund i henhold til VisitDenmarks kontekst.
Det empiriske materiale er indsamlet som kombination af kvalitative interviews samt historiske dokumenter i henhold til Steinar Kvales principper om data indsamling.
Kombinationen af empirisk materiale og dybdegående analyser har muliggjort en fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen:
Hvordan kan man karakterisere kvaliteten af det nationale brand som Danmark markedsfører sig på i forhold til de fire elementer der udgør et brand. Eksisterer der et behov for at udvikle en separat branding kampagne rettet mod det mexicanske mindretal i det amerikanske samfund?

LanguageSpanish
Publication date30 Jul 2010
Number of pages63
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 34965888