• Lise Boel
Siden 2011 er de danske hospitaler blevet akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitets Model. I 2015 blev det besluttet, at Den Danske Kvalitets Model skulle udfases og i stedet skulle der indføres otte nye kvalitetsmål. To danske studier af Falstie- Jensen et al. har behandlet data fra 31 danske hospitaler for at vurdere effekten af DDKM. Der blev opstillet tre effektmål: Antal af sengedag, antallet af akut genindlæggelser og mortalitet. Det er de første danske analyser af DDKM og på baggrund af data fra studiet bliver der opstillet en cost- effectivness –analyse. Effektmålet i denne analyse er mortalitet og omkostninger er beregnet ud fra regionernes årsregnskab og procentsatser fra studiet Mumford et al. Resultatet af analysen var, at DDKM ikke er omkostnings effektivt, men på baggrund af sensitivitets analyserne var resultatet ikke robust. Det kan derfor ikke afvises at DDKM omkostnings effektivt
LanguageDanish
Publication date7 Feb 2017
Number of pages23
ID: 250873404