• Dennis Kragholm Lysgaard
4. term, Communication, Master (Master Programme)
Specialet tager udgangspunkt i en Aalborgensisk restauration (Søgaards Bryghus) og undersøger, hvordan oplevelser kan bruges som markedsføring samt skabe en positiv restaurationsoplevelse hos gæsterne. Specialet anslår en tendens til, at forbrugere i dag har et voksende ønske - grænsende til et latent krav om, at hverdagens investeringer skal medføre noget ekstra - en oplevelse. Det øgede fokus på oplevelser forklares via forskellige teorier, ligesom oplevelsens struktur og indvirkning på individet beskrives. Specialet tager udgangspunkt i restaurationsbranchen og undersøger forholdene omkring en restauration i Aalborg, som netop arbejder med at give gæsterne en anderledes restaurationsoplevelse. En observationsanalyse af restaurationens indretning og udsmykning fremhæver restaurationens oplevelsespotentialer og gennem to interviews med den ene indehaver undersøges overvejelser og tanker bag foretagendet. Gennem en online spørgeskemaundersøgelse undersøges hvilke holdninger og meninger restaurationens gæster har om stedet og hvorvidt de er bevidste om 'det ekstra' - oplevelser i deres restaurationsbesøg. Specialet konkluderer, at mange af gæsterne på Søgaards Bryghus er meget bevidste om en restaurations oplevelsespotentiale og reelt træffer deres valg ud herfra. Oplevelser har således i dette tilfælde en positiv indflydelse på gæsternes restaurationsoplevelse og medfører desuden, at gæsterne fortæller om den positive oplevelse til venner, familie og kollegaer. Oplevelser kan derved være katalysator for viral markedsføring og sprede det glade budskab om restaurationen.
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages80
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 14822782