• Sofie Mølsted Jørgensen
  • Camilla Gunder Elkær
Stor konkurrence virksomheder imellem florerer i dagens samfund, om at tiltrække nye og talentfulde medarbejdere. Derfor er det særdeles vigtigt for virksomheder og organisationer, at være konkurrencedygtige og konstant sikre et positivt image, og derved fremstå som værende en attraktive arbejdsplads over for nye kvalificerede talenter. For at kunne sikre dette, er det en fordel for virksomhederne, at have et stærkt employer brand. Dette speciale omhandler derfor employer branding, og er centreret omkring den internationale virksomhed HEINEKEN. Gennem dette speciale vil det undersøges og til slut konkluderes, hvordan HEINEKEN, ved hjælp af sine innovative employer branding kampagne videoer fra 2016 og 2019, forsøger at tiltrække den mest kvalificerede arbejdskraft. Således vil disse employer branding videoer udgøre specialets empiriske data.

Metodiske, teoretiske og videnskabsteoretiske tilgange og værktøjer vil derfor blive anvendt, med det formål at undersøge, hvordan HEINEKEN ved hjælp af lingvistik, diskurs og magtforhold og særlige elementer indenfor dette område i kampagne videoerne, forsøger at tiltrække nye medarbejdere til organisationen, i et kritisk perspektiv. Som supplerende teori hertil inddrages The War for Talent i sammenspil med The Three Step Process of Employer Branding, med det formål at undersøge, hvordan HEINEKEN markedsfører og promoverer virksomhedens værdier og styrker, i forhold til at tiltrække nye medarbejdere og være med i kampen om, at tiltrække de bedst kvalificerede talenter. Ydermere vil et metodisk værktøj blive inddraget i analysen med det formål, at analysere dybere end på blot det tekstuelle niveau. Dermed er det muligt at analysere hvordan HEINEKEN ved hjælp af semiotik og visuelle elementer og særlige elementer indenfor disse områder, forsøger at tiltrække nye og talentfulde medarbejdere til organisationen, ved hjælp af kampagne videoerne.

Gennem udarbejdelsen af analysen kan det konkluderes, at HEINEKEN gør brug af særlige lingvistiske og semiotiske elementer, for på den måde at tilskrive organisationen særlige betydninger over for kommende medarbejdere, med det formål at tiltrække nye medarbejdere til virksomheden. Ydermere tydeliggøres det, at HEINEKEN forsøger, at tilskrive positive associationer til virksomheden som arbejdsplads, ved at fremhæve særlige værdier og styrker af virksomhedens. Det gøres med det formål at etablere et positivt image af organisationen, og derved fremstå som værende en attraktiv og ønsket arbejdsplads, med det formål at styrke interessen og tiltrækningen til virksomheden for kommende medarbejdere.
LanguageEnglish
Publication date31 May 2021
Number of pages129
ID: 413354369