E-læring - fortællingens betydning for brugerens indlevelse

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Anna Foldager Toft
4. term, Humanistic Informatics - Cand IT (Master Programme)
Dette speciale behandler fordelen ved at anvende narrative fortællinger i e-læring. Gennem en teoretisk aflaring af narrativitet, set i forhold til interaktivitets- og legeteorier, undersøges og bevises fortællingens funktion som fremmende for brugernes indlevelse, oplevelse og læring. Analysen bygger på e-læringsproduktet "Coaching & Mentoring" skabt af Zenaria A/S, samt fire interviews med brugere af programmet.
LanguageDanish
Publication date2005
Number of pages78
Publishing institutionAalborg Universitet
KeywordsE-learning
ID: 6141118