EGNOS

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Arnt Elgaard Madsen
  • Jens-Erik Svensson
  • Peter Erbs
Dette afgangsprojekt omhandler det europæiske satellitnavigationsstøttesystem, EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), herunder systemets anvendelsesmuligheder i en landmålingsmæssig kontekst. I foranalysen gennemføres en mindre test som antyder at jo højere kvalitet GPS-modtager der anvendes, jo større forbedringer er det muligt at opnå ved anvendelse af EGNOS i realtime. I projektets problemanalyse tages der udgangspunkt i tre problemstillinger: For det første udvikler projektgruppen software til at foretage postprocessering, hvor EGNOS-korrektioner påføres stand-alone GPS-observationer. Det lykkes ikke konsekvent at opnå forbedret præcision og nøjagtighed ved postprocessering på trods af at ESA´s anvisninger for anvendelse af EGNOS-korrektioner følges. For det andet analyseres det om kvaliteten af EGNOS-korrektionerne er varierende over tid. Analysen viser at der er stor forskel på effekten af at anvende EGNOS på forskellige tidspunkter af døgnet. I testperioden medfører det store forbedringer at anvende EGNOS i realtime i tidsrummet 2-12 (UTC), mens der ikke er nogen synlig effekt de resterende timer af døgnet. De tredje del undersøger hvorvidt de integritetsoplysninger der udsendes via EGNOS kan anvendes som kvvalitetsindikatorer ved landmålingsopgaver hvor der benyttes GNSS. Ud fra projektgrupens analyser kan det ikke påvises at integritetsmeddelelserne direkte kan anvendes som kvalitetsindikatorer.
LanguageDanish
Publication date2006
Number of pages183
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6141143