• Azra Ferhatbegovic
Følgende rapport omfatter undersøgelsen af, hvor effektive grønne tage er til tilbageholdelsen af nedbør. Da forandringerne i klimaet medfører en ændring i nedbørsforholdene, der er stigende tildens til ekstremregn og stormfloder, nedbøren er blevet mere varierende. I rapporten analyseres der på et 400m2 mos-sedum tag, der er etableret på Vejle Spildevands administrationsbygning, og specielt til det formål, at blive klogere på effektiviteten af grønne tage. Taget bliver moniteret i realtid, måleopstillingen er specielt udviklet til dette tag og formål. Målingerne af vandføringen for afstrømningsmængden måles ved en ultralydsmåler og en tryktransducer. Der vil blive udført kalibreringsforsøg, der skal korrigere målerne på plads. Yderligere anvendes de målte afstrømningsdata fra taget til, at give en vurdering af, om etableringen af grønne tage har en positiv effekt på tilbageholdelsen og reduceringen af nedbørsmængden, og derved aflaste afløbssystemerne. Den årlige tilbageholdelsesevnen for det pågældende grønne tag er 31%, det betyder at 69 % skal afledes på anden vis. Tilbageholdelsen er bedst, når der ses på årsbasis. For de enklelte regnhændelser er det ikke altid der tilbageholdes regn. Men det kan konkluderes, at den samlede mængde nedbør for et år vil blive reduceret ved anvendelsen af grønne tage.
LanguageDanish
Publication date14 Sept 2015
Number of pages98
External collaboratorVejle Spildevand A/S
Gitte Bisgaard gitbi@vejlespildevand.dk
Other
ID: 218829702