How to make the industrial building process more efficient

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Sonja Dissing Pedersen
Denne rapport er tager udgangspunkt i Københavns kommunes 5x5 plan, hvor det er planen er bygge 5000 boliger til 5000 kr. pr. måned. Indledningsvis er der lavet en historisk gennemgang at hvordan bygeriet er gået igennem et industrialisere. Herefter beskrives det hvad 5x5 planen er og hvorfor der er brug for den. Igennem en analyse af otte parametre som er med til at udvikle byggeriet, udformes der en problemstilling, hvor spørgsmålet stilles om det industrialiserede byggeri kan efefktiviseres. Problemet analyseres ved at se på de otte parametre igen og se om der er mulighed for effektivisering på disse punkter. Herefter ses projektet igennem de fire lean principper. Til sidst udarbejdes en værdikæde for den nuværende situation for de billige boliger og efterfølgende laves der et forslag til hvordan en fremtidig værdikæde kan se ud.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages86
Publishing institutionAalborg Universitet, Institut for Produktion
ID: 17632099