Earthquake Design: Seismic Response of a steel structure

Student thesis: Master programme thesis

  • Filippos Filippou
  • Saskia Denise Kaldauke
3. term, Civil Engineering (Diploma Programme)
SpecialisationStructural and Civil Engineering
LanguageEnglish
Publication date20 Dec 2019
ID: 317738798