Dynamiske facader: Intelligent styring og brugerinteraktion

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Nicolaj Andersen
  • Nikolaj Beck Hesthaven
  • Sebastian Siami-Ghalajough Rasmussen
Foreliggende rapport omhandler en detaljeret undersøgelse af en intelligent facadeløsning, EnergyFrames, og dens realiseringspotentiale for optimering af forskellige bygningstyper. Det undersøges derved i praksis hvorvidt EnergyFrames kan optimere energiforbruget og indeklimaet via foretagende målinger. Energiforbruget og indeklimaet er ikke de eneste omdrejningspunkter for undersøgelsen, da brugerinteraktion yderligere inddrages i projektet med det formål at klarlægge brugernes mønstre og deres interaktion med EnergyFrames. Det hjælper tilførslen af den videre udvikling samt optimering af styringsstrategier for de intelligente facader.
LanguageDanish
Publication date10 Jun 2015
Number of pages160
ID: 213945147