Dispositionsretten til fællesjorder og kirkestier

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Martin Rosenkrans Nielsen
  • Jacob Risager
Dette afgangsprojekt tager sigte imod at afklare retsforholdene omkring dispositionsretten til fællesjorder og gamle kirkestier m.m. Fælles for disse typer af arealer er, at de er levn fra tidligere tiders samfundsstruktur, og der kan ofte ikke siges noget entydigt om hvem der kan disponere over arealerne. Problemformuleringen besvares gennem en analyse af, hvad der er gældende ret i forbindelse med dels fællesjordsarealer og dels kirkestier. Ud fra denne analyses vurderes behovet for en eventuel ændring i de gældende bestemmelser med henblik på at gøre bestemmelserne mere hensigtsmæssige i forhold til praksis.
LanguageDanish
Publication date2004
Number of pages167
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6141030