DIN-Forsyning: Projektering af elementbyggeri

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Mette Holm Qvistgaard
7. term, Civil Engineering (Diploma Programme)
DIN-Forsyning er nyt kontorbyggeri i Esbjerg, som primært skal bestå af betonelementer. Projektet er udarbejdet ud fra udleverede arkitekttegninger, hvor der foretages stabilitetsberegninger samt dimensionering af udvalgte konstruktionsdele. Dimensioneringen tager udgangspunkt i de respektive normer og standarder, hvor funderingen af byggeriet samtidig tager udgangspunkt i den tilhørende geotekniske rapport, hvor den valgte funderingsform er direkte fundering.
Som en del af projektet er der udarbejdet ingeniørtegninger, herunder enkelte detaljetegninger.
SpecialisationStructural and Civil Engineering
LanguageDanish
Publication date18 Apr 2016
External collaboratorINGENIØR'NE A/S
Ingeniør Christian Gram cg@ingenior-ne.dk
Place of Internship
ID: 232069894