• Lis Toft Andersen
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Projektets problemstilling: Hvilket læringspotentiale rummer "Rod i sproget" i forhold til nutidens unge i kraft af den didaktiske tilrettelse, herunder udnyttelsen af det digitale medie? Det læringsteoretisk udgangspunkt tages i David A. Kolbs "Experiental Learning" (1984), Thomas Nissens "Indlæringsformer, særlige procedurekrav og kriterier" (1970) samt Gregory Bateson "De logiske kategorier for læring og kommunikation (1964/1972). Endvidere inddrages mediespecifikke teorier om sproglig og audiovisuel kommunikation. Testen har omfattet to enkelttest og en dobbelttest.
LanguageDanish
Publication date2004
Number of pages68
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6141007