• Sigrid Hoem
  • Helle Rudebeck
  • Lone Nielsen
3 year, Master of Health Informatics (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
I dette projekt undersøges, hvordan digital kommunikation anvendes mellem plejepersonale på sygehus og i hjemmepleje. Projektet tager udgangspunkt i vores undren over, at digital kommunikation kun i ringe omfang benyttes i dag. En af målsætningerne i ’National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2008-2012’ er, at hovedparten af kommunikationen mellem sundhedsvæsenets parter i år 2012 skal foregå digitalt. Vi stiller os spørgsmålet, om vi kan være sikre på, at digital kommunikation vil forbedre kommunikationen mellem sygehus og hjemmepleje. Det er tidligere sket, at digitaliseringsprojekter ikke har levet op til formålet. Derfor har vi lavet vores undersøgelse i en kommune og region, der har erfaring med digital kommunikation Vi ser de digitale meddelelser som grænse objekter og anvender symbolsk interaktionisme i et STS perspektiv som videnskabeligt grundlag for analysen. Undersøgelsesfeltet er Svendborg Kommune og Sygehus Fyn. Digital kommunikation har her foregået siden 2004. Vi anvender single case studie, hvor vi foretager interviews og observationer. Derudover udfører vi dokumentstudier og afholder møder med systemadministratorerne, hvor vi bliver introduceret til de IT systemer, der anvendes i forbindelse med den digitale kommunikation. Data er analyseret ved hjælp af en analyseramme baseret på termer fra symbolsk interaktionisme: Standardiserede metoder og teknologier, primær aktivitet, sites, arbejde, primære teknologier og autenticitet. Vi slutter med at konkludere, at digital kommunikation anvendes som en del af den samlede kommunikation af den patientrelaterede information mellem plejepersonalet på sygehus og i hjemmepleje. Informationerne i de automatiske meddelelser er ikke altid ajourførte, ligesom vi ser en tendens til, at dem, der modtager meddelelserne ikke altid synes, at de er fyldestgørende nok. Vi konkluderer yderligere, at anvendelse af digital kommunikation, ved at sende eller anvende informationen i meddelelserne, påvirkes af: Informationskvaliteten; modtagerens respons tid, systemets grænseflade; tidsbesparelse i forholde til eget arbejde; de aftaler, der er indgået mellem sygehus og hjemmepleje og hvorvidt disse aftaler er blevet til standard procedurer
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages96
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 14380953