Digital infrastruktur på byggepladsen

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Marco Daniel Tecedor
Formålet med rapporten at klarlægge de udførendes behov for teknologi og hvordan disse behov er afspejlet i de digitale teknologier de har og får til rådighed. Her ses på passagepunkter for informationer, repræsentationerne af behovene i udviklings øjemed men også hvordan viden udvikles. For at sikre bedre udviklingsstrategier i organisationen er indblikket i de udførendes behov, der bliver afspejlet i udviklingen og rekvireringen af nye teknologier, i fokus. Her belyses derfor, hvordan forståelsen er og hvorvidt behov glemmes eller nedprioriteres når digitale teknologier, skal udvikles.
Der gøres yderligere en del ud af at klarlægge kulturen i organisationen og se, hvorledes denne påvirker arbejdet gennem eksisterende teknologi, men også hvordan kulturen står ift. udviklingen af teknologi og i sammenhæng med vidensskabelse, hvordan de sociale grupper, udveksler viden vha. grænseobjekter.
LanguageDanish
Publication date8 Jan 2014
Number of pages73
ID: 207549225