• Line Hosbond Hempel Lomholt
  • Stine Ravnsbæk Bruun
5. Term (Master thesis), Medicine, Master (Master Programme)
Baggrund: I 2016 udgav Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) en klinisk vejledning med
anbefalinger vedrørende opsporing, diagnosticering, behandling og monitorering af patienter med
hypothyroidisme. Viden omkring de praktiserende lægers holdning til den kliniske vejledning og
håndtering af denne patientgruppe er suboptimal. Efter udgivelsen af den kliniske vejledning er
en kvalitetsvurdering af diagnosticering, behandling og kontrol af patienter med hypothyroidisme
i almen praksis ej belyst.

Formål: Formålet med studiet er at belyse de praktiserende lægers viden og holdning i relation
til DSAMs kliniske vejledning i forhold til diagnostik, behandling og monitorering af voksne med
hypothyroidisme.

Metode: Studiet baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger i Danmark.
Praktiserende læger samt andre læger ansat i almen praksis i Danmark fik via DSAMs nyhedsbrev
udsendt et link til vores spørgeskema, omhandlende håndtering af hypothyroidisme i almen praksis.
Udsendelsesperioden forløb fra juni 2021 til september 2021, og alle besvarelser blev indhentet i
anonym form.

Resultater: Spørgeskemaet er besvaret af 100 respondenter, hvoraf 72 % er besvaret af kvindelige
læger, og 80 % er besvaret af speciallæger. Desuden er besvarelserne geografisk fordelt på regioner
således: Nordjylland 19 %, Midtjylland 25 %, Syddanmark 11 %, Sjælland 15 % og Hovedstaden
30 %. For verificering af diagnosen hypothyroidisme, gentager 52 % af lægerne blodprøver, kvindelige
læger med højest andel (57 % vs. 39 %). Ud af de 52 % gentager 35 % blodprøver efter 4-12
uger, som DSAMs kliniske vejledning anbefaler. Andelen af læger, der opstarter behandling uden
gentagelse af blodprøver forinden ligger på 37 %. Flere læger gentager blodprøver inden opstart
af behandling ved patienter uden symptomer end ved patienter med symptomer (p < 0,001). Det
samme er gældende ved patienter med en lavere TSH værdi, sammenlignet med patienter med en
højere TSH (p < 0,001). Desuden svarer 96 % af lægerne, at symptomlindring og TSH i niveau er
væsentlige behandlingsmål. Patienter bliver kontrolleret efter 4-8 uger ved opstart af behandling
og ved dosisændring af 80 % af lægerne. Kontrol af patienter, der har opnået behandlingsmål i
mindst ét år, foregår til regelmæssig årlig statusundersøge hos 65 % af lægerne, hvorimod 18 % ser
dem hyppigere end én gang årligt.

Konklusion: Fund i dette studie indikerer, at kvaliteten af diagnostik og behandling er suboptimal.
Disse fund kan muligvis danne grundlag for udvikling af informative tiltag til praktiserende læger
for at optimere håndtering af patienter med hypothyroidisme i almen praksis.
LanguageDanish
Publication date2022
Number of pages16
ID: 458079340