• Jakob Borrits Sabra
4. term, Architecture & Design (Master Programme)
Formålet med dette projekt var at undersøge en arkitektvirksomheds praktiske anvendelse af evidensbaseret design for herigennem at kunne opstille en metode ved brug af programmet Rhinoceros 3D med plugin Grasshopper for 1) at styrke integreringen af evidensbaseret design viden i de tidlige skitsefaser og 2) at bedømme graden af opfyldelsen af de nedsatte evidensbaserede design kriterier med fokus på patientsikkerhed i et design forslag. Studierne var baserede på både kvantitative og kvalitative metoder. I projektet blev kvalitative interviews med ansatte arkitekter samt personale inden for sundhedsvæsenet gennemført. Dette for at analysere relationerne mellem evidensbaserede design koncepter i et designforslag, og den registrerede effekt af dele af det færdige byggeri. For at identificere potentialer, behov og krav til en mulig metode blev scenariemodeller opstillet i samarbejde med arkitekterne. Projektet anvendte parametrisk 2D/3D CAD modellering til at skabe metode- og værktøjsprototyper, som eksemplificering af de operationer og funktioner metoden skulle indeholde. For at evaluere prototypernes potentialer blev undersøgelser med fokus på kognitiv gennemgang af værktøjerne udført med arkitekterne. For at uddrage bedømmelsesinformationer blev kvantitative spørgeskemaer udarbejdet og brugt til den videre udvikling af prototyperne. Projektet har anvendt 2 separate undersøgelser med 9 individuelle respondenter. I alt er 18 spørgeskemaer blevet anvendt hvoraf 10 spørgeskemaer er blevet besvaret og brugt. Resultaterne af studierne var, at et softwarebaseret designværktøj besidder signifikante potentialer, og at arkitekterne bifalder projektets prototyper som bud på en brugbar og værdifuld tilgang til 1) at integrere og bruge evidensbaseret information og 2) at optimere designprocesser og sundhedsfaciliteters umiddelbare effekt. Resultaterne viste at en videre udvikling af dette projekt bør fokusere på informationsstrukturering som fundament for parametrisk design. Endvidere indikerede resultaterne, at prototypedesign bør udvikles til implementering i Building Information Modelling systemer.
LanguageEnglish
Publication date2010
Publishing institutionAalborg Universitet, Arkitektur og Design
ID: 19966804