The Dialogical Power

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Steffen B. Braüner
4. term, Communication, Master (Master Programme)
Med udgangspunkt i Michel Foucaults magtforståelse foretages en kritisk analyse af træning i dialogiske kompetencer som led i udviklingen af de menneskelige ressourcer i organisationer.
LanguageDanish
Publication date2005
Number of pages97
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6140412