De statsstøttede teatre i oplevelsesøkonomien

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Søren Kristensen
  • Janus Enemark Nissen
4. term, Communication, Master (Master Programme)
I specialet undersøger vi de statsstøttede teatres muligheder i fremtidens oplevelsesøkonomi. Hvilken rolle er det hensigtsmæssigt, de udfylder, og hvad er de største udfordringer for disse aktører? I opgavens første del diskuterer vi de statsstøttede teatres situation generelt, mens der i anden del er fokus på et konkret teater - Aveny-T. I den afsluttende del fremstiller vi forslag til en kommunikationsstrategi for teatret, hvis vigtigste formål er at tiltrække flere besøgende. I opgaven indgår teoretiske perspektiver fra blandt andre, Luhmann, Giddens, Pine & Gilmore, Jantzen, Vetner, Rasmussen og Habermas.
LanguageDanish
Publication date2006
Number of pages147
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6140351