• Charlotte Højholt Leegaard
  • Christina Boel Lundgaard
4. term, Transport Engineering, Master (Master Programme)
Det er undersøgt vha. før- og efteropta-gelser, om cyklistgelændere har indfly-delse på cyklisters adfærd i signalregu-lerede kryds med fokus på komfort-mæssig service, rødkørsler og placering. Aalborg, Aarhus og Odense Kommune har tilsammen opsat 12 cyklistgelændere. Hovedformålet med opsætningen fra kommunernes side er, at cyklistgelændere er en service, som cyklister kan benytte, når de holder for rødt.
Resultaterne fra undersøgelsen har vist, at cyklistgelænderet ikke har haft betydning for antal rødkørsler, da der ikke er nogen statistisk signifikant forskel i før- og efterundersøgelsen på trods af færre rødkørsler i Aalborg og Aarhus. I Odense er der en tendens til stigning i rødkørsler, hvilket måske skyldes regnvejret under efteroptagelserne.
I forhold til cyklisters placering har gelænderet haft indflydelse på den første cyklists placering, idet der er flere cyklister, der har placeret sig bagved stopstregen i stedet for foran. Der er en tendens til, at placeringen på den tredje cyklist har ændret sig.
Cyklistgelænderet har ikke betydning for adfærden i forhold til rødkørsler, men cyklister vælger at anvende gelænderet som en komfortmæssig service.
LanguageDanish
Publication date8 Jun 2016
ID: 234914547