Cycle slips: Cycle slips i billige enkeltfrekvente GPS modtagere

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Niels K. H. Rasmussen
Dette projekt tager sit afsæt i autostyring
til landbruget efter tidligere
projekters antagelse om observationer
fri for cycle slips. Ni forskellige
metoder til håndtering af cycle slips
præsenteres og to - brug af doppler
observationer og tripel differens
- udvælges og afprøves gennem
forsøg. Med fire forskellige billige
enkeltfrekvente GPS modtagertyper
udføres i alt 14 delforsøg. En stor del
af rapporten præsenteres resultaterne
af disse forsøg. Til slut konkluderes
at modtagerne kan benyttes til autostyringsformål
men at der kræves
omfattende tjek af data forinden.
LanguageDanish
Publication date2010
ID: 38891562