Cyborg Ethnography - Expanding the Borders of Virtual Worlds

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Morten Christian Heuser
4. term, Techno-Anthropology, Master (Master Programme)
Det videnskabelige felt Game Studies rækker i disse dage ud efter nye metoder til at undersøge og problematisere computerspillets allestedsnærværende indvirkning på samfundet. Dette speciale er skrevet med det formål at validere den etnografiske tilgang som et værktøj til at udforske spilverdener, samt konkretisere hvordan etnografien rekonfigureres når den bruges til at udforske sådanne verdener. Specialet etablerer sit teoretiske udgangspunkt gennem en nærlæsning af tre hovedværker, som omhandler studiet af virtuelle verdener, et koncept som er blevet indskrænket af forfatterne (Boellstorff 2006, Nardi 2009, Pearce 2009) til kun at omhandle visse typer af computerspil, de såkaldte MMOG (Massively Multiplayer Online Game) og MMOW (Massively Multiplayer Online World). Formålet med denne nærlæsning er at forstå de metodologiske tilgange og mest betydningsfulde konventioner bag virtuelle verdener. På denne baggrund argumenteres der for at man set i lyset af den moderne forståelse for kultur inden for antropologi kan udvide dette felt, også kaldet virtual etnografi til også at inkludere andre typer af spil. Dette argumenteres der for, gennem et feltarbejde foretaget i skydespillet Counter-Strike. Her analyseres begreber som “embodiment, spatiality og persistence” og hvordan disse begreber skifter etnografisk betydning, når de optræder i verdener, som ikke ligner virtuelle verdener. Baseret på Donna Harraways tænkning omkring cyborgs og menneske-maskine relationer udvikles begrebet cyborg etnografi som en ny tilgang indenfor den virtuelle etnografi, der kan undersøge kulturer i og omkring computerspil, som hidtil har været oversete eller umulige at undersøge med den virtuelle etnografi.
LanguageEnglish
Publication date7 Jun 2019
Number of pages80
ID: 305333554