• Heine Falkesgaard
  • Michael Hundsdahl
Denne afhandling behandler problemet med ulinearitet i en højtaler enhed. Hypotesen er følgenden: Kan de harminiske forstyrrelsen i en højtaler enhed fjernes ved hjælp af viden om kontrol. Enheden er studeret og en matematisk model er analyseret og reduceret. For at fjerne de harmoniske forstyrrelser er modellen i denne afhandling blevet analyseret og fundet de ulineare elementer der laver de harmoniske forstyrrelser. Et kontrol plan er presenteret og designet. Planen består af en kontroller, en lukket sløjfe observator og en adaptiv estimater. Den designede kontroller, bruger ulinear kontrol typen feedback linearisering. Kontrolleren er simuleret og fundet brugbar til at reducere ulineariteten i enheden. Kontrolleren skulle samples med en større samplings frekvens en først forventet, for at helt at kunne fjerne de harmoniske. Et Kalman filter var udviklet som en lukket sløjfe observer for at estimere de tilstande af systemet der ikke er målt. Observeren blev testet og fundet tilstrækkelig til dette projekt. Den adaptive estimater bruger et sæt af koefficienter, fundet ved hjælp af en Klippel Analyzer, til at finde parametrene. Metoder til at estimere de ulineare parameter for en enhed er præsenteret. Den afsluttende simulering med kontroller og lukket sløjfe observer, viste at det ikke var muligt at fjerne lineariterne i enheden, men det var vist at det er muligt at reducere dem.
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages85
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 14421058