• Najim Popalzai
Dette speciale handler om, at brugen af metoden "klimamæssig tilbagebetalingstid", for
to eksisterende bygninger fra 1960’erne, der skal renoveres. Fire forskellige renovering
scenarier undersøges som følgende: standard nybyggeri, nybyggeri med varmepumpe og
solceller, nybyggeri med genbrugs materialer, og sidst et scenarie for udskiftning af dele af
klimaskærmen.
Først er der bestemt energiforbrug med Be18 af de to eksisterende bygning og dernæst de
fire nævnte renoveringsscenarier. I anden omgang er der udført LCA for miljøpåvirkninger
beskrevet i BR18 til bestemmelse af indlejret miljøpåvirkninger fra nye materialer og driften.
Miljøpåvirkningen fra driftbesparelsen blev beregnet ved differensen af drift påvirkningen
fra de eksisterende bygninger og renoveringer. Metoden "klimamæssig tilbagebetalingstid"
identificerer balancepunktet mellemde indlejrede miljøpåvirkninger fra de nye materialer og
besparelsen i driftspåvirkningen. Resultaterne viser, at for rækkehuset var den klimamæssige
tilbagebetalingstid 18.4 år for nybyggeri, 22.8 år for nybyggeri med varmepumpe og solceller,
7.5 år for nybyggeri med genbrugsmaterialer og 13.8 år for udskiftning af dele af bygningen.
For kontorbygningen var den klimamæssige tilbagebetalingstid 30.4 år for nybyggeri, 26.4 år
for nybyggeri med varmepumpe og solceller, 16,0 år for nybyggeri med genbrugsmaterialer og
17,0 år for udskiftning af dele af bygningen. Baseret på disse resultater er det mest fordelagtige
renoveringsscenario nybyggeri med genbrugsmaterialer.
LanguageEnglish
Publication date9 Jun 2023
Number of pages86
ID: 533899865