Casestudie om Silkeborgmotorvejen: Aktører og beslutninger

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Kaare Kyndal
Projektet kan beskrives som et lærestykke om dansk infrastrukturs demokrati.
Projekt er et casestudie som gennemgår planlægningen og beslutningsprocessen bag Silkeborgmotorvejen fra start til slut.
En undersøgelse af hvorledes aktørers påvirken og mangel på samme førte til at det tog 17 år at planlægge ca. 30 km motorvej.
Beslutningsprocessen var lang og hård. 17 år var gået uden at en løsning kunne findes på kommunalt niveau, så statsminister Anders Fogh Rasmussen måtte træde til og tage en beslutning. Hvordan det kom så vidt, vil blive afklaret gennem dette projekt.
LanguageDanish
Publication date8 Jun 2011
Number of pages81
ID: 52831021