• Emilie Jantzen
Med udgangspunkt i kommunernes planlægning for det samlede byliv, diskuteres begrebet i forhold til forskellige teoretiske tilgange til byliv. Konflikten mellem det samlede og det individuelle byliv, leder hen til en analyse af, hvilke betydende faktorer for det individuelle byliv, der kan identificeres gennem unges brug og opfattelse af Aalborg. Analysen opbygger en typologi over fire forskellige typer af steder: ”De daglige steder, hvor man skal være”, ”De fede steder, som man opsøger”, ”De optagede steder, som man undgår” og ”De sorte huller, som mentalt forsvinder”. De betydende faktorer for det individuelle byliv, der udledes af typologien, er: Lokalisering af de daglige gøremål, andres brug af byen, stedets image og kendskabsgrad til stedet.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages151
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 16504743