Breaking and Entering: En bæregyktig byomforming

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Ragnhild Haslestad
  • Mai Engbo Pedersen
Prosjektet er utført i lyset av urban bæredygtighet. Urban bæredygtighet er definert rundt prinsippene av en balanse mellom miljø, sosiale og økonomiske aspekter. Fokuset er satt på å skape høy densitet og nabolags strukturer i omdannelsen av et sentralt byområde. Det valgte området ligger i Katrinebjert, Århus, og har tidligere fungert som et industri område. I denne rapporten analyserer vi teorier om densitet og nabolag som en måte å å skape overordnede retningslinjer for bæredygtig planlegging og design. Teorien er brukt til å skape et fokus innen bæredyktighet, og fungerer som en ramme for intensjonene og overvejelsene som kommer senere i design fasen. Med Katrinebjerg som utgangspunkt, lages en konseptuell masterplan som reflekterer hovedprinsippene i densitet og nabolag.
LanguageEnglish
Publication date2007
Number of pages63
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 10478642