• Cecilie Aurvoll
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
”Blogg ??? test-test” - bruk av web 2.0 verktøy i læringsfellesskap/ lærende nettverk Rapporter fra norsk skolesektor har de seneste årene vist at bruken av ikt i skolen øker, men at det er store forskjeller fra skole til skole, og fra lærer til lærer. For å bøte på det man var redd for skulle utvikle seg til ”digitale skiller”, satt Utdannings- og forskningsdepartementet i gang en rekke prosjekter. Et prosjekt som ble satt i gang i 2005 var ”Lærende nettverk”, hvor målet er at skoler innnen et geografisk område, skal danne nettverk for deling og utvikling av ikt-kompetanse. Denne kompetansen skal bygges på dialog mellom skolene, og skal fasiliteres av lærerutdanningen ved nærmeste høgskole eller universitet. Den andre perioden slike nettverk ble satt i gang høsten 2007, og jeg har i mitt masterspesiale fulgt et slikt nettverk. Nettverket er basert på dialog og deling, og mitt spørsmål er om sosiale verktøy kan hjelpe nettverk som dette til mer aktivt å dele sine erfaringer med hverandre. Vi har i løpet av få år sett en eksplosjon i antall sosiale nettfora, som Facebook, Myspace, elgg, blogger etc. Vil sosiale verktøy som blogg kunne bidra til å gjøre det enklere og mer interessant for nettverk og praksisfellesskap å dele erfaringer og ressurser? Med dette som utgangspunkt har jeg designet en blogg, og til den knyttet et forløp for å hjelpe deltakerne i gang med å skrive og dele. I løpet av en periode på to måneder forsøkte jeg å få nettverksdeltakere til å kollaborere og publisere i bloggen, ved å gi dem små oppgaver og oppmuntringer. Ønsket var at de skulle oppleve bloggingen som positivt og belønnende, fordi de nå ville få en mulighet for erfaringsdeling som de ikke hadde benyttet seg av tidligere. På veien mot dette forløpet er jeg innom diskusjoner om hva som skiller nettverk fra praksisfellesskaper og grupper/team, og om hvordan det påvirker hvordan nettverket fungerer. Spørsmålet jeg stiller meg er: ”Kan Lærende nettverk fungere som et praksisfellesskap, og kan bloggverktøy bidra til å fremme læring og kunnskapsdeling i nettverket/fellesskapet?”
LanguageNorwegian
Publication date2008
Number of pages61
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 14373579