Modulus of Elasticity and Compressive Strength of Concrete

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Henriette Wøhlk-Poulsen
4. term, Structural and Civil Engineering, Master (Master Programme)
Dette afgangsprojekt omhandler betons elasticitetsmodul, der er en vigtig mekanisk egenskab, som f.eks. benyttes til at bestemme deformationen af strukturelle elementer. Der findes flere matematisk udtryk i gældende standarder, der udtrykker betons elasticitetsmodul som funktion af trykstyrken; i Danmark EC 2 inkl. DK NA.
I dette projekt er det gennem et eksperimentelt studium undersøgt, hvordan betons elasticitetsmodul og trykstyrke påvirkes af volumenandelen af tilslag, tilslagsmaterialets styrke, vand/cement-forhold samt indhold af puzzolaner. Baseret på de eksperimentelle resultater er forholdet mellem elasticitetsmodul og trykstyrke evalueret. Endvidere er det undersøgt, om udtrykkene i EC 2 og det tilhørende DK NA giver et godt estimat af traditionel dansk betons elasticitetsmodul. Derudover vurderes andre modeller til estimering af elasticitetsmodul - herunder kompositmodeller og empiriske modeller.
Det er fundet, at betons trykstyrke primært afhænger af cementpastaens styrke og sekundært af tilslagets form og ruhed, mens betons elasticitetsmodul primært afhænger af det grove tilslags elasticitetsmodul og sekundært af cementpastaens elasticitetsmodul. Der kan ikke umiddelbart siges at være en entydig sammenhæng mellem betonernes trykstyrke og elasticitetsmodul, hvorfor estimeringen via standarderne ikke er særlig god. Derudover fremstår kompositmodellerne alt for komplicerede at benytte i praksis. I stedet er det fundet, at en empirisk model, der tager højde for trykstyrken, densiteten, indholdet af puzzolaner og typen af grove tilslagsmaterialer, estimerer betons elasticitetsmodul ganske godt.

LanguageDanish
Publication date9 Jun 2011
Number of pages119
ID: 56006777