Bergmans Minimalmodel - formuleret som en dynamisk lineær model

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Bettina Graversgaard
  • Christina Wejse Nielsen
4. term, Mathematics, Master (Master Programme)
Det overordnde emne for dette speciale er farmokokinetiske og - dynamiske modeller formuleret som dynamiske lineære modeller. I specialet fokuseres der på en kvalitativ og kvantitativ analyse af Bergmans minimalmodel anvendt på et datasæt indsamlet ved Steno Diabetes Center, København.
Bergmans minimalmodel, som siden begyndelsen af 1980''erne har været benyttet til at beksrive sammenspillet mellem glukose og insulin i organismen, betragtes kritisk og modeifeceres i forhold til kritikken. Derefter fokuseres der på muligheden for at formulere en modificeres version af Bergmans minimalmodel som en gaussisk dynamsik lineær model.
Der foretages en statistisk analyse af datasættet på baggrund af den opstillede dynamiske lineære model.
LanguageDanish
Publication dateJun 2002
ID: 61054929