• Stine Lindorff Hansen-Schwartz
Projektet handler om bæredygtig udvikling af kysterne og tager afsæt i en indledende interesse i den aktuelle debat omkring kystbyggerier og hvordan der skabes balance mellem benyttelse og beskyttelse. Projektet tager udgangspunkt i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, som er et politisk initiativ, som gør det muligt at etablere 10 projekter indenfor kystnærhedszonen og
strandbeskyttelseslinjen.
Formålet med projektet er at undersøge, hvilken betydning bæredygtighedsbegrebet har i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme og hvordan det anvendes i den fysiske planlægning. Dette undersøges igennem tre delanalyser – analyse af det statslige forarbejde af forsøgsordningen, komparativ analyse af de 10 forsøgsprojekter og case analyse af to kommuner, henholdsvis Varde Kommune og Hjørring Kommune. Analyserne viser, at bæredygtighed ikke har haft en væsentlig betydning i forsøgsordningen. Samtidig ses det, at der er væsentlig forskel på, hvordan bæredygtighed er blevet anvendt i de to case kommuners forberedelse af forsøgsprojekterne, hvor Hjørring Kommune har inkluderet en udførlig beskrivelse af bæredygtighed i ansøgningen, hvorimod Varde Kommune ikke omtaler projektets bæredygtighed. Bæredygtighed anvendes i den fysiske planlægning i begge kommuner, men der er forskel på hvordan og i hvilket omfang.
SpecialisationLand Management
LanguageDanish
Publication date8 Jun 2016
Number of pages95
ID: 234902883