Automatiseret generering af 3D-bymodeller - opdelt på enhedsniveau

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Rasmus Lindeneg Johansen
  • Martin Thorhauge
  • Torben Wolf-Jürgensen
Dette afgangsprojekt tager udgangspunkt i automatiseret generering af 3D-bymodeller med opdeling på enhedsniveau. Det ønskes undersøgt hvordan der kan udvikles en modetode til at kæde forskellige datakilder sammen, således det er muligt at automa-tisere fremstillingen af 3D-by-modeller opdelt på enhedsniveau. Der udvikles en applikation, hvori der kan bearbejdes oplysninger fra laserscanningsdata, tekniske kort og registerdata med henblik på generering af 3D-bymodeller opdelt på enhedsniveau. Resultatet visua-liseres i VRML og vurderes i for-hold til modellens fuldstændig-hed og nøjagtighed. Det konkluderes, at det er muligt at udvikle en metode til at auto-matisere genereringen af udvalgte bygninger indenfor bestemte krite-rier.
LanguageDanish
Publication date2003
Number of pages138
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6139761